تبلیغات
Peak CUP - اولین مصاحبه PeakCUP (سید حمید رضا بختیار)

Peak CUP

اولین مصاحبه PeakCUP (سید حمید رضا بختیار)برای دیدن متن کامل مصاحبه روی متن مصاحبه کلیک کنید.
معرفی:
سید حمید رضا بختیار ، اهل کاشانم متولد 1370/09/24 مهندسی پلیمر 89 تو مسابقات سوم شدم

چند وقته PES بازی می کنی؟
PES زیاد بازی نکردم FIFA بازی می کنم دقیقا شب مسابقات PES رو خریدم

لقب هم داشتی تو مسابقات؟
نه بابا

چرا بت می گن پدیده مسابقات؟
میگن دیگه!! چون هیچ حسابی رو من باز نمی کردن

6 تا گلی که  خوردی به خاطر بازی خوب حامد کلانی بود؟
حامد اگه بازی بلد بود اینقدر حرف بازیشو نمیزد حالا یه بار اتفاقی 6 تا گل زده واسه همین میگه خودشم
 هنوز باورش نمیشه به قول خودش می گفت منو قبل بازی استرس گرفته بود  همه می گفتن می بازی
بهش گفتم کثیف بازی می کنی

سطح بازیها ، گروهت چطور بود؟

عبداله زاده که خیلی خوب بود بعد مسعود رو فکر نمی کردم ببرم

بهترین و بد ترین بازیکن جام؟ بهترین بازی مسابقات؟
بهترین واقعیت عبداله زاده بدترین هم نمی دونم (با خنده ) ، بهترین بازی عبداله زاده - یاری

دور بعدی شرکت می کنی؟ دوس داری گروهت کیا باشن؟
ببببببببببببله (با صدای بلند) ، حامد باشه که متاسفانه نیست مهیارم باشه خوبه( خنده )

میگن شانسی اومدی بالا راسته؟
نه بابا دروغه

میگن بازی فینال پشت سر حامد کلانی حرف می زدی؟
من بازی فینال طرفدار مهدی بودم چون حامد با من کثیف بازی کرد و همش سانتر کرد منم می گفتم اگه مهدی حواسشو جمع کنه حامدو میزنه و همین ...

با 15% آرا نفر دوم شدی تو نظر سنجی ها نظرت چیه؟

دستش درد نکنه هر کی رای داده (خنده )

اولین کلمه یا احساسی که به این کلمات داری بیان کن:
حمید رضا بختیار : پدیده
حامد کلانی : به قول خودش God of pes ولی توهم زده
مهران یاری : خیلی بازیش خوبه
مهدی عبداله زاده : مثل مهران میمونه
6 تایی : (فقط خنده )
دور دوم :فکر میکنم قشنگ تر باشه
پلیمر 88 : نمیشه 89!!!
پلیمر 89 : جفتش یه کیه
دکتر مقری : خیلی دوسش دارم
دکتر خاکپور : دیگه بیشتر
انجمن علمی پلیمر : خوبه همه با هم صمیمین

حرف آخر:
اینکه 6 تا رو به حامد میزنم ، ایشالاه بیام بالا اول دومی مهم نیست

(((پایان)))

طبقه بندی: مصاحبه،

ابزار هدایت به بالای صفحه