تبلیغات
Peak CUP - رکورد های بدست آمده (اتمام اولین دوره)

Peak CUP

رکورد های بدست آمده (اتمام اولین دوره)

رکورد دیرترین گل : در دقیقه 117 مهدی عبداله زاده
رکورد سریع ترین گل : 00:43 مسعود کیانی

  رکورد گل نخوردن در بازی پشت سر هم: 2 بازی مهران یاری
رکورد بیش ترین گل زده در 1 بازی : 6 گل حامد کلانی
رکورد بیش ترین برد پشت سر هم : 5 برد حامد کلانی
رکورد بیش ترین بازی بدون باخت : 7 بازی حامد کلانیابزار هدایت به بالای صفحه