تبلیغات
Peak CUP - اتمام دور دوم (بهترین ها و رکورد ها )

Peak CUP

اتمام دور دوم (بهترین ها و رکورد ها )

رکورد دیرترین گل : در دقیقه 117 مهدی عبداله زاده
رکورد سریع ترین گل : 00:43 مسعود کیانی

  رکورد گل نخوردن در بازی پشت سر هم: 2 بازی مهران یاری
رکورد بیش ترین گل زده در 1 بازی : 9 گل حمید رضا بختیار   ( NEW )
رکورد بیش ترین برد پشت سر هم : 5 برد حامد کلانی
رکورد بیش ترین بازی بدون باخت : 7 بازی حامد کلانی


طبقه بندی: مرحله دوم (مهر 91)،

ابزار هدایت به بالای صفحه