تبلیغات
Peak CUP - مرحله نهایی

Peak CUP

مرحله نهایی


- بازی ها به صورت تک حذفی و 10 دقیقه خواهد بود .
- بازی ها روز سه شنبه برگزار خواهد شد .


طبقه بندی: مرحله دوم (مهر 91)،

ابزار هدایت به بالای صفحه